ELIMU BORA NA SIO BORA ELIMU

Written by Qudrah Bernard | Posted on  15 April, 2016.

Nakumbuka miaka mitano iliyopita kiwango cha elimu Tanzania kilishuka kwa kiwango kikubwa sana. Baadhi ya vipengele katika elimu vilibadilika kabisa na kusababisha elimu yetu kupoteza uhalisia wa elimu bora. Katika elimu ya sekondari tuliona tulitoka kwenye division one hadi four, tukaenda kwenye division 1 hadi E. Pamoja na Tanzania kujitahidi kuboresha mifumo ya elimu kupitia Mpango wa maendeleo ya shule ya msingi (MMEM) na mpango wa elimu wa shule za sekondari (MMES) hata baada ya kuwa madarasa mengi yamejengwa na wanafunzi wengi kuandikishwa ila bado wananchi wamekuwa wakilalamika kuwa elimu wanayopewa watoto ni ya hali ya chini kwam,ba watoto hawajifuzi stadi muhimu watakaokuwa wanazitumia ili kupata kazi kuishi katika jamii zao na kutoa mchango katika taifa . 

Ubora wa elimu katika shule za msingi umekuwa mdogo sana  na kupelekea  watanzania wengi tukiona bado madarasa yaliyojaa kupindukia utoro mashuleni uhaba wa vitabu adhabu kali na vitisho walimu wasio na sifa . Zaidi ya hapo wanafunzi huwa wanamaliza muda wote wa masomo hawajajifunza stadi muhimu za maisha watazotakiwa kuzipata ili kubuni za kazi kuishi katika jamii zao.

 Changamoto yetu katika nchi yetu ni kupata elimu bora ambayo kila mtu akimaliza shule ya kata ubora wake uwe sawa na mtu aliyetoka katika shule za matajiri au shule za private.  Katika kampeni ya mwaka jana tuliwasikia viongozi wengi wakiahidi elimu bure na tumeona kweli hayo yametekelezwa lakini tunahitaji kwa asilimia kubwa zaidi ya hapo. Pia wanafunzi wafundishwe kuhusu stadi za maisha.